Feature

Välkommen till den interaktiva lastväxlare- och liftdumperutbildningen

Nu kan du med vår webbutbildning få en teoretisk kunskap i hur du hanterar din lastväxlare eller liftdumper. E-utbildningen är helt baserad på korta videosekvenser och du får en generell inblick i olika funktioner, säker hantering, tippmoment, lyftmoment, drift, underhåll och skötsel.

Vem skall utbildas och varför?

Lastväxlarerutbildningen kan med fördel användas:
***som ett komplement vid yrkesförarutbildning där lastväxlar eller liftdumper utbildningen inte är obligatorisk***
***när man vill snabbutbilda personal för semestervikariat***
***när man vill uppdatera ordinarie personal i hur man minskar olycksrisken***
***när man vill uppdatera ordinarie personal i hur man minskar dyra skade-, slitage- och underhållskostnader***
***när man vill validera befintlig kunskap i hur man hanterar en lastväxlare eller liftdumper***

Pedagogik

Pedagogisk

Lätt att förstå då allt innehåll är videosekvenser och 3d-animationer.

Projektledning

Handledare

En handledare kan administrera elevkonton utan vår inblandning.

Video och 3D animationer

Video och 3D animationer

Inga stillbilder eller PowerPoint utbildning bara video och 3D animationer.

Ekonomiskt

Ekonomiskt

Kostnaderna för resor, logi, lärare och läromedel minskar betydligt.

Tidseffektiv

Tidseffektiv

Det är lätt att nå ut till en bred grupp och många kan göra utbildningen samtidigt.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

Kunskapsnivån är mätbar och kvalitetssäkring genomförs med varje elev.

Interaktiv e-utbildning, en investering som ger resultat!

E-utbildning är väl fungerande och kostnadseffektivt att uppnå kompetenshöjning i hur man hanterar en lastväxlare eller liftdumper. Utbildningen är pedagogisk och enkel och ställer inte krav på någon tidigare kunskap i hur man hanterar en lastväxlare eller liftdumper. I programmet, som tar cirka 20 minuter att genomföra, får du se videosekvenser med 3D animationer som beskriver hur du hanterar en lastväxlare på rätt sätt.

Hur fungerar det?

E-utbildning med beteende baserad inlärning är en pedagogik som våra kunder uppskattar och som handledare kan man få en god överblick i hur eleven har genomgått utbildningen. Med statistik som tid för genomförande av kursen till vilka frågor som eleven missat eller gjort om flera gånger, får man ett bra verktyg för att validera och kvalitetssäkra utbildningen (vi visar lastväxlareutbildningen).